O potrebe talentových skúšok nielen na umeleckých študijných odboroch

Obsah hlavního článku

Valerián Franc

Abstrakt

Článok hľadá odpovede na zložité otázky profesionálnych predpokladov na vykonávanie povolania učiteľa prírodných vied, zvlášť biológie. Odcudzenie človeka prírode, ktoré sa i v 21. storočí neustále prehlbuje, vytvára predpoklady pre nežiaduce a úplne bezdôvodné fóbie, ktoré sa týkajú „tradičných“ živočíchov, ako sú hady, myši, netopiere a samozrejme pavúky. Živočíchov, z ktorých majú strach nielen dámy, ale i páni, zdá sa, stále pribúda – objektom strachu alebo odporu už môžu byť i také živočíchy, ako jašterica, žaba, dážďovka, húsenica, a dokonca i pes a mačka (Katrenčíková, 2016). Hlavnou príčinou zoofóbií je ale nevedomosť: súčasná verbálno-teoretická koncepcia vyučovania biológie (aspoň na Slovensku) sa odráža vo veľmi slabej úrovni poznania živých organizmov u majoritnej časti nastupujúcej generácie. Žiaľ, stáva sa už dosť často, že študentke, ale i študentovi, ktorí nastúpili na učiteľské štúdium biológie, sa bridí žaba, slimák, dážďovka, o fóbických stavoch z hadov a pavúkov ani nehovoriac. Je veľmi diskutabilné, ako môže takáto osoba o niekoľko rokov vykonávať povolanie učiteľa biológie. Z týchto dôvodov treba seriózne uvažovať o potrebe zaradenia talentových skúšok pre budúcich učiteľov biológie; týmto by sa „odfiltrovali“ osoby, ktoré sa pre neprekonateľný odpor k niektorým živočíchom za učiteľov biológie jednoducho nehodia. 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Franc, V. (2016). O potrebe talentových skúšok nielen na umeleckých študijných odboroch. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.535
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Valerián Franc

Doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc. Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica

Reference

Franc, V. (2014). O „stredovekej“ zoológii v 21. storočí. Bulletin Slovenskej zoologickej spoloč¬nosti (Zvolen) 2/2014: 1-5.

Katrenčíková, D. (2016). Zoofóbie – nežiaduci, no rozšírený fenomén v živote moderného človeka 21. storočia. [Bakalárska práca.] Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 43 pp.