Pozvánka na konferenci Naše společná přítomnost 2016

Obsah hlavního článku

Jana Dlouhá

Abstrakt

Velké naděje, projekty, omyly – snahy o pochopení a ovládnutí přírody v minulosti a dnes

Konference se uskuteční na Filosofické fakultě UK, Praha 1, nám. Jana Palacha 2, místnost 104 (viz mapa),
ve dnech 31. března (česká část) ‑ 1. dubna 2016 (anglická část konference).
Aktuální informace o konferenci a jejím programu najdete zde.
Z kapacitních důvodů je nezbytné se k účasti přihlásit; registrační formulář najdete zde.

Téma konference:

Lidé se s nevypočitatelností přírody snažili vypořádat odjakživa, současně ji ale také svými zásahy v jistém ohledu působili. Odedávna toužili proměnit prostředí, společnost nebo i samotného člověka; pokoušeli se spoutat přírodní síly nebo předcházet nepředvídatelným rizikům. Pokusy o zasahování do přírody nebo manipulaci s lidskou bytostí a vazbami a pouty sociálními či ekonomickými ovšem často pro nepochopení podstatných vnitřních zákonitostí vyzněly (sebe)destruktivně. Hranice mezi tím, co je založeno na snech či pouhé iluzi, a příznivě působícími plány či procesy, je takřka nerozlišitelná – skutečné přínosy, nebo naopak zásadní rizika se obvykle projeví až po dlouhé době. Kýžený pokrok a nezamýšlená katastrofa jsou často jen dvě strany stejné mince. A tak i v plně odpovědném a vědecky uchopeném vztahu k přírodě můžeme sledovat poměrně nezřetelnou hranici mezi možným a nemožným, realitou a fikcí, kterou je snadné technickými prostředky pravidelně překračovat.

V tomto smyslu hledáme poučení z minulosti, současně se ale pokoušíme nahlížet do budoucnosti – sledujeme velké (i menší), často utopické plány společenské, technické nebo třeba umělecké. Mapujeme slepé uličky, které lidé v minulosti vyzkoušeli, i ty, do kterých se právě vrhají. Pokládáme to za způsob, jak se o vztahu člověka a přírody dozvědět více. Současně si klademe četné otázky, které se nás přímo dotýkají. V co dnes můžeme doufat, čeho se obávat, kam pravděpodobně směřujeme? A jak (a jakou) o tom podáme zprávu těm, co přijdou po nás ‑ budou žít ve světě postaveném z našich představ a rozhodnutí?

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Dlouhá, J. (2015). Pozvánka na konferenci Naše společná přítomnost 2016. Envigogika, 10(4). https://doi.org/10.14712/18023061.510
Sekce
Informace
Biografie autora

Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí UK

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Odpovědný redaktor Envigogiky.

Vystudovala obor ochrana životního prostředí (PřF UK) a postgraduálně filozofii výchovy (PedF UK). V současné době působí v Centru pro otázky životního prostředí UK; zabývá se především tvorbou výukových textů a koordinací vzdělávacích programů