Will the National Park Šumava stay green?

Main Article Content

Vladimír Krečmer

Abstract

Reaction on the Prof. Braniš necrolog from Envigogika 2013, 8, 3

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Krečmer, V. (2013). Will the National Park Šumava stay green?. Envigogika, 8(5). https://doi.org/10.14712/18023061.421
Section
Letters and Opinion
Author Biography

Vladimír Krečmer

 Ing. Vladimír Krečmer, CSc., vystudoval Fakultu lesního inženýrství ČVUT Praha. Ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti se zabýval užitou mikroklimatologií, environmentálními funkcemi lesa v krajině. Nyní pracuje na problematice lesní a environmentální politiky. Bývalý předseda České bioklimatologické společnosti 1992–1998, v letech 1997–2005 předseda Národního lesnického komitétu; čestný člen České akademie zemědělských věd a odborných společností.