The environment is a gift and commitment

Authors

  • Jiří Nečas

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.393

Abstract

The article is a defence of the Christian perspective concerning environmental issues to which belongs a sense of responsibility for nature as God's creation. The author analyzes anthropocentric position and discusses the reasons why it is sometimes difficult to engage in environmental issues even for Christians themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Daly, H: Toward a Steady-State Economy. San Francisco, Freeman 1973.

García Rubio, A.: Dominad la Tierra? Barcelona, Centro de Estudios „Cristianisme i Justícia“ (Fundación Lluís Espinal) (http://www.fespinal.com/espinal/llib/es54.pdf).

Gordonová, A. - Suzuki, D: Jde o přežití. Beroun, Baroko & Fox 1993.

Gore, Al: Země na misce vah. Praha, Argo 1994. (Orig.: Earth in The Balance. Boston, Houghton Mifflin 1992.

Heller, J.: Životní prostředí v pohledu biblického poselství. In: Heller, J.: Pozdní sklizeň. Praha, Advent-Orion 2000

IPCC 1913: Working Group I Contribution to the IPCC 5th Assessment Report. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Final Draft Underlying Scientific-Technical Assessment.

Keller, J.: Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. Praha, G+G 1995.

Keller, J. - Gál, F. - Frič, P.: Hodnoty pro budoucnost. Praha, G+G 1996.

Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha, SLON 1998.

Moltmann, J.: Bůh ve stvoření. Brno, CDK 1999.

Nováček,P.: Chválí Tě sestra Země. Olomouc, Matice cyrilometodějská 1998.

Teologické texty 5 (1994), č. 1.

Teologické texty 8 (1997), č. 5.

Universum č. 16.

Vavroušek, J.: Hledání možnosti trvale udržitelného rozvoje. Křesťanská revue, 62 (1995), č.2.

Vavroušek, J.: Hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Teologické texty 5 (1994), č.1.

White, L.: The Historical Roots od Our Ecological Crisis. Science, 155,1967

Published

15. 10. 2013

How to Cite

Nečas, J. (2013). The environment is a gift and commitment. Envigogika, 8(3). https://doi.org/10.14712/18023061.393

Issue

Section

Inspirations