Intergenerational differences in personal relationship to nature

Main Article Content

Markéta Vacínová
Tomáš Matějček

Abstract

This paper summarizes the results of research undertaken on pupils in the 8th and 9th grade of elementary school (or the corresponding grades of grammar schools) and their parents on selected aspects of their personal relationship to nature. The research was conducted through a questionnaire survey which was completed by 222 respondents, of whom half were pupils, the other half their parents. Our research showed that there are specific differences in personal relationships to nature between the students and their parents. Respondent groups differed most in their feeling the need to be in the countryside, while students practiced mainly "modern” activities in the countryside, while their parents practiced more "classic"or "traditional" pursuits.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vacínová, M., & Matějček, T. (2013). Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, 8(2). https://doi.org/10.14712/18023061.384
Section
Reviewed Papers
Author Biographies

Markéta Vacínová

Mgr. Markéta VacínováDepartment of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science in Prague, Albertov 6, 128 43 Praha 2

Tomáš Matějček

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.1) Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science in Prague, Albertov 6, 128 43 Praha 22) Department of Geography, Faculty of Science UJEP in v Ústí nad Labem, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 

References

ČINČERA, J., ŠTĚPÁNEK, P. (2007). Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol. Envigogika. Prague: Charles University Environment Center. Vol. II, No. 1. Available from < http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2007/20071/62-vyzkum-ekologicke-gramotnosti-studentu-strednich-odbornych-skol > ISSN 1802-3061.
ERDOGAN, M., OK, A. (2011). An Assessment of Turkish Young Pupils’ Environmental Literacy: A nationwide survey. International Journal of Science Education, Vol. 33, No. 17, p. 2375–2406. ISSN 1464-5289.
CHRÁSKA, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Prague: Grada. 265 p. ISBN 978-80-247-1369-4.
KASKOVÁ, B. (2008). Testování environmentální gramotnosti u žáků ZŠ a nižších ročníků [Diploma thesis]. Supervisor: Tomáš Matějček. Prague: Charles University in Prague, 110 p.
KRAJHANZL, J. (2009): Exkurz do osobní charakteristiky vztahu k přírodě. In: Člověk + Příroda = Udržitelnost? Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Zelený kruh, Prague, p. 2–7. ISBN 978-80-903968-5-2.
KRAJHANZL, J. (2010). Charakteristika osobního vztahu člověka k přírodě. [Dissertation thesis]. Supervisor: Lenka Šulová. Prague: Charles University in Prague, 369 p.
KULICH, J., DOBIÁŠOVÁ, M., a kol. (2003). Průzkum ekogramotnosti. Bedrník, 1, No. 2, supplement.
KVASNIČKOVÁ, D. (2007). Cíle a výsledky projektu „Ekogramotnost do pražských škol“. In: Švecová, M., Žáková, Z. (ed.): Ekogramotnost: sborník z konference s mezinárodní účastí systémového projektu JPD3. Prague: Magistrát hlavního města Prahy, Klub ekologické výchovy, Charles University in Prague, p.19–42.
MÁCHAL, A. (2000). Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek. 205 p. ISBN 80-902954-0-1.
MATĚJČEK, T., BARTOŠ, J. (2012). Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika. Prague: Charles University Environment Center. Vol. VII, No. 2. Available from ISSN 1802-3061.
MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012). Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, Vol. 22, No. 1, 16–17. ISSN 1210-3004.
McBETH, W., VOLK, T. L. (2010). The National Environmental Literacy Project: A Baseline Study of Middle Grade Students in the United States. The Journal of Environmental Education, Vol. 41, 55–67. ISSN 0095-8964.
NEGEV, M., SAGY, G., GARG, Y., SALZBERG, A., TAL, A. (2008). Evaluating the Environmental Literacy of Israeli Elementary and High School Students. The Journal of Environmental Education, Vol. 39, p. 3–20. ISSN 0095-8964.
SCHULTZ, W. P. (2002). Inclusion With Nature: Te Psychology of Human-Nature Relations. In Schuck, P., Schultz, W. K.: Psychology of sustainable development. Boston, Kluwer Academic Publishers.
TUNCER, G., ERTEPINAR, H., CEREN, T., SUNGUR, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: effects of school type and gender. Environmental Education Research, Vol. 11, p. 215–233. ISSN 1350-4622.
VACÍNOVÁ, M. (2011). Environmentální gramotnost u studentů gymnázií. [Diploma thesis]. Supervisor: Tomáš Matějček. Prague: Charles University in Prague, 70 p.
ZECHA, S. (2010). Environmental knowledge, attitudes and actions of Bavarian (southern Germany) and Asturian (northern Spain) adolescents. International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 19, p. 227–240. ISSN 1038-2046.