Who controls the presence?

Main Article Content

Veronika Pauková

Abstract

Človek si od nepamäti vďaka svojmu umu razil cestu k „lepšiemu zajtrajšku“ a snaží sa v tom pokračovať i naďalej. Otázkou zostáva, či ide v dlhodobom horizonte naozaj vždy o niečo lepšie. Na mieste je taktiež položiť si otázku, či je ľudský um v rýdzo utilitaristickom ponímaní skutočne tým, na čo sa možno za každých okolností spoliehať.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pauková, V. (2011). Who controls the presence?. Envigogika, 6(1). https://doi.org/10.14712/18023061.170
Section
Information

References

ČINČERA, J. – CAHA, M. Výchova a bodoucnost. Hry a techniky o životním prostředí a společnosti. Brno : Paido, 2005. 167 s. ISBN 80-7315-099-9.

ČINČERA, J. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno : Paido, 2007. 116 s. ISBN 978-80-7315-147-8.

FRANK, M. (zost.) Malá archa moudrosti a bláznovství. Citáty, aforismy, sentence... Praha : Levné knihy, 2008. 493 s. ISBN 978-80-7309-646-5.

RANDOVÁ, A. Atlas pokrčil plecami III. Ružomberok : EPOS, 2004. 608 s. ISBN 80-88977-90-8.