Integrace vzdělávání a odpovědnosti: Zvyšování uhlíkové neutrality prostřednictvím synergií CSR, EV a USR.

Obsah hlavního článku

Surav Bhattacharya

Abstrakt

Tento článek zkoumá dynamický vztah mezi společenskou odpovědností firem (CSR), environmentálním vzděláváním (EV) a uhlíkovou neutralitou v průmyslovém odvětví se zvláštním zaměřením na posilující roli společenské odpovědnosti univerzit (USR). Prostřednictvím podrobné analýzy různých případových studií zkoumáme, jak integrované přístupy CSR a EV přispívají k účinným iniciativám zaměřeným na nulové/negativní emise uhlíku. Studie využívá přístup smíšených metod, zahrnuje kvalitativní i kvantitativní údaje a zahrnuje poznatky z komplexního přehledu literatury o případových studiích USR zaměřených na environmentální udržitelnost. Zjištění ukazují, že EnEd významně ovlivňuje strategie CSR, které následně ovlivňují úsilí o uhlíkovou neutralitu. Zavedení USR je navrženo jako klíčová součást pro posílení této sekvenční vazby, která podporuje holističtější přístup k udržitelnosti. Jsou uvedena nová doporučení pro budoucí akademický výzkum a strategické směry, přičemž je kladen důraz na interdisciplinární studie, technologickou integraci v úsilí o udržitelnost a důležitost sladění vzdělávacích iniciativ s podnikovými environmentálními cíli. Článek přispívá k probíhající diskusi o CSR a úloze EV při dosahování environmentální udržitelnosti a zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi akademickou obcí, průmyslem a tvůrci politik při podpoře udržitelné budoucnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Bhattacharya, S. (2024). Integrace vzdělávání a odpovědnosti: Zvyšování uhlíkové neutrality prostřednictvím synergií CSR, EV a USR . Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.669
Sekce
Případové studie

Reference

Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2022). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. International Journal of Sustainability in Higher Education, 23(3), 622-644, https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167.

Belkhir, L., Bernard, S., & Abdelgadir, S. (2017). Does GRI reporting impact environmental sustainability? A cross-industry analysis of CO2 emissions performance between GRI-reporting and non-reporting companies. Management of Environmental Quality, https://doi.org/10.1108/MEQ-10-2015-0191 .

Finley-Brook, M., Coleman, B., & Lawrence, K. L. (2009). Boldly Sustainable: Hope and Opportunity for Higher Education in the Age of Climate Change (Book Review). National Association of College and University Business Officers; First Edition (April 1, 2009)

Fofuh, P., & Awolusi, O. D. (2021). Corporate Social Responsibility in Cameroon: Practices and Environmental Impact. Journal of Environmental Values and Risks, https://doi.org/10.22610/jevr.v12i1(v).3205 .

Gupta, R., & Kasliwal, N. (2018). Corporate Social Responsibility and Carbon and Water Footprint of Footwear Industry. International Journal of Creative Research and Thoughts.

Hodge, K. S., Stewart, J. E., & Grella, L. (2021). Economics of Campus Sustainability. Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.511.

Jorge, M. L., & Peña, F. J. A. (2017). Analyzing the Literature on University Social Responsibility: A Review of Selected Higher Education Journals. Higher Education Journal, https://doi.org/10.1111/hequ.12122.

Karabašević, D., Petrović, G., & Maksimovic, M. (2016). The impact of the levels of education on the perception of corporate social responsibility. Poslovna ekonomija, https://doi.org/10.5937/POSEKO10-12322.

Mandal, G. (2022). Rethinking Corporate Social Responsibility in the Arena of Climate Change: A Study in Socio-Legal Aspect. Journal of Climate Change, https://doi.org/10.3233/jcc220026.

Meng, B., Zang, Q., & Li, G. (2023). Study on the impact of corporate social responsibility on carbon performance in the background of carbon peaking and carbon neutrality. Business Ethics European Review, https://doi.org/10.1111/beer.12614.

Ramakrishnan, R. (2017). Contribution of CSR Towards Development - The Indian Perspective. SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.3059833.

Renko, S., Rašić, S., & Knežević, B. (2010). Environmental Responsibility of the Croatian Retailing. International Journal of Management Cases, https://doi.org/10.5848/APBJ.2010.00096.

Shubita, M., Ahmed, S., & Essel-Paintsil, M. (2022). The economic impact of corporate social responsibility on the development of indigenous communities: evidence from Ghana’s mining sector. International Journal of Organizational Analysis, https://doi.org/10.1108/ijoa-10-2021-2985.

Varghese, A. (2022). Corporate Social Responsibility (CSR) A Theoretical Literature on CSR Practices in Higher Education Institutes (HEIs). Zenodo.