Eco-literacy – one of the preconditions of developing new trends in economic thinking in sign of sustainability

Authors

  • Eva Pechočiaková Svitačová Slovak University of Agriculture in Nitra https://orcid.org/0000-0001-7201-6691
  • Tomáš Pechočiak Slovak University of Agriculture in Nitra

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.606

Keywords:

sustainability, education for sustainable development, eco-literacy, new trends of economic thinking

Abstract

Among the steps leading to transformation of economic theory and then to the transformation of economy into sustainable one, belongs the development of new trends in economic thinking as well as new initiatives in economy in sustainable direction. Eco-literacy subjects are part of its foundation and development. The study reveals the theoretical framework for eco-efficiency and emphasizes its importance for sustainability and the development of new trends in economic thinking and economic initiatives in the sign of sustainability. Eco-literacy is presented as a new vision of reality but also as the attribute or competence that is based on understanding the real value of natural entities and environment. It presumes a conscious effort of subjects in economy to minimize negative effects accompanying the development in economy, nature and environment. Regarding the preparation of future experts in the field of economics, eco-literacy is emphasized as an important tool in education for sustainable development. The development of new trends in economic thinking and initiatives in the sign of sustainability is also realized thanks to eco-literacy subjects, and so education focused on eco-literacy is emphasized especially in those educational institutions that prepare experts for the economic sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Eva Pechočiaková Svitačová, Slovak University of Agriculture in Nitra

Slovak University of Agriculture in Nitra

Department of Social Science, Faculty of economics and management,

Slovak University of Agriculture in Nitra

E-mail: tomas.pechociak@uniag.sk

Tomáš Pechočiak, Slovak University of Agriculture in Nitra

PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.

Department of mathematics, Faculty of economics and management,

Slovak University of Agriculture in Nitra

E-mail: tomas.pechociak@uniag.sk

References

Anderson, D. A. (2010). Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd. Ed. London: Routledge.

Brundtland, G. H. et al. (1991). Naše společná budoucnost. Praha: Academia. ISBN 80-85368-07-02. 297 s.

Capra, F. (1982). The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. New York: Simon and Schuster.

Capra, F. (1997a). Ekogramotnost. Vzdělání pro příští století. BARAKA Časopis pro nový věk. [online] Prednáška z konferencie Forum 2000, 6. September, Praha, 1997, 3, zima 1997/98. Dostupné na: http://www.baraka.cz/Baraka/b_3/b_3_ekogramotnost.html [cit. 2020-03-19].

Capra, F. (1997b). The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems. New York: Anchor Books.

Capra, F. (2015). The Systems View of Life. Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, 11(2), pp. 242 – 249.

Capra, F. & Jakobsen, O. D. (2017). A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life. International Journal of Social Economics, [online] 44(6), pp. 831 – 844. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2016-0136 [cit. 2020-03-29].

Capra, F. & Stone, M. K. (2010). Smart by Nature: Schooling for Sustainability. The Journal of Sustainability Education. [online] 1(2), May 25th, 2010. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/trial-author-change_2010_05/ [cit. 2020-02-02].

Costanza, R. (2010). What is ecological economics? Yale insights. [online] May 11th, 2010. Dostupné na: https://insights.som.yale.edu/insights/what-is-ecological-economics [cit. 2020-02-12].

Cutter-Mackenzie, A. & Smith, R. (2003). Ecological literacy: the ‘missing paradigm’ in environmental education (part one). Environmental Education Research, 9(4), pp. 497 – 524. DOI: 10.1080/1350462032000126131.

Čech, J. (2005). Súčasná environmentálna ekonomika. Acta Montanistica Slovaca. [online] 10(4), pp. 403 – 407. Dostupné na: https://actamont.tuke.sk/pdf/2005/n4/11cech.pdf [cit. 2020-03-18].

Daly, H. E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development. Selected Essays of Herman Daly. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Daly, J. & Farley, J. (2004). Ecological Economics: Principles and Applications. Washington DC: Island Press.

Huba, M. (2006). Hodnoty, globálne problémy a hľadanie udržateľnejšej budúcnosti.. Životné Prostredie, 40 (6), pp. 285 – 287.

Johanisová, N. (2014). Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. Brno: muni PRESS.

Klemow, K. M. (1991). Basic ecological literacy: a first cut. Ecological Society of America Education Section Newsletter. [online] 2 (1), pp. 4 – 5. Dostupné na: http://klemow.wilkes.edu/basic-lit.html [cit. 2020-01-10].

Klinec, I. (2002). Alternatívne ekonomické teórie podporujúce smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Hák, T. – Kolářová, H. – Moldán, B. (eds). K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Vzdelávání, informace, indikátory. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Centrum pro otázky životního prostředí, pp. 52 – 119.

Klinec, I. (2010). Zelené myslenie pre zelenú budúcnosť. Alternatívne ekonomické a sociálne teórie podporujúce smerovanie k udržateľnému rozvoju. Študijné texty. [online]. Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého, Olomouc. 260 s. Dostupné na: http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/zelene-myslenie.pdf [cit. 2020-03-02].

Kohák, E. (1998). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: SLON.

Kolstad, CH. D. (2000). Environmental Economics. 1st. Ed. New York: Oxford University Press.

Locke, S., et al. (2013). Environmental education and eco-literacy as tools of education for sustainable development. The Journal of Sustainability Education. [online] 4(1). February 5th, 2013. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/environmental-education-and-eco-literacy-as-tools-of-education-for-sustainable-development_2013_02/ [cit. 2020-01-07].

McBride, B. B. (2011). Essential Elements of Ecological Literacy and the Pathways to Achieve It: Perspectives of Ecologists. [online] Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. Dostupné na: https://scholarworks.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1399&context=etd [cit. 2020-01-27].

McBride, B. B., et al. (2013). Environmental literacy, ecological literacy, ecoliteracy: What do we mean and how did we get here? ECOSPHERE [online] 4 (5), 1 – 20. Dostupné na: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1890/ES13-00075.1 [cit. 2020-01-27]. DOI: https://doi.org/10.1890/ES13-00075.1.

Mitchell, D. B. & Mueller, M. P. (2011). A philosophical analysis of David Orr’s theory of ecological literacy: Biophilia, ecojustice and moral education in school learning communities. Cultural Study of Science Education, 6(1), pp. 193 – 221. DOI:10.1007/s11422-010-9274-6.

Nečas, J. (2006). Ekogramotnost. Internetový portal pro trvale udržiteľný život. [online]. Dostupné na: http://sustainable.cz/ekogramotnost.htm [cit. 2020-01-05].

Nichols, B. H. (2010). Essential Ecoliteracy, or “earth smarts”: Defining and validating a pragmatic educational construct based on quality of life. The Journal of Sustainability Education. [online]. 1(2). May 9th, 2010. Dostupné na: http://www.susted.com/wordpress/content/essential-ecoliteracy-or-%E2%80%9Cearth-smarts%E2%80%9D-defining-and-validating-a-pragmatic-educational-construct-based-on-quality-of-life_2010_05/ [cit. 2020-01-25].

Nováček, P. & Vavroušek, J. (1993). Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Společnost pro trvale udržitelný život. Olomouc: Nakladatelství UP.

Orr, D. W. (1992). Ecological Literacy: Education and Transition to a Postmodern world. Albany, New York: SUNY Press.

Semetsky, I. (2010). Ecoliteracy and Dewey’s educational philosophy: implications for the future leaders. Foresight, 12(1), pp. 31 – 44. DOI:10.1108/14636681011020164.

Slavíková, L. (2015). Environmentální či ekologická ekonomie a ekonomie zdrojů: terminologická rozvolněnost v českém výzkumu. Acta oeconomica Pragensia, 23(3), pp. 48 – 57. DOI: https://doi.org/10.18267/j.aop.475.

Stanger, N. R. G. (2011). Moving “eco” back into socio-ecological models: A proposal to reorient ecological literacy into human developmental models and school systems. Human Ecology Review, 18(2), pp. 167 – 173.

Šmajs, J. (2008a). Filosofie – Obrat k Zemi: Evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. 1.vyd. Praha: Academia.

Šmajs, J. (2008b). Potřebujeme filosofii přežití? Brno: Nakladatelství Doplněk.

UNDP. (1992). Human Development Report. New York: Oxford University Press.

Vavroušek, J. (1994). Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života. [online] Buenos Aires: Komise pro environmentální právo v průběhu, Valné shromáždění IUCN – Světová unie na ochranu přírody, 20. ledna 1994. Dostupné na: https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=132:hledani-lidskych-hodnot-slucitelnych-s-trvale-udrzitelnym-zpusobem-zivota&catid=56&Itemid=56 [cit. 2020-01-25].

Wooltorton, S. (2006). Ecological literacy: “Basic“ for a sustainable future. Proceedings of the Social Educator’s Association of Australia (SEEAA). [online] National Biennial Conference, 2006 January 11 – 13, Brisbane, Australia. Dostupné na: https://www.scribd.com/document/231704587/Ecological-Literacy-Basic-for-a-Sustainable-Future [cit. 2020-04-19].

Published

28. 09. 2020

How to Cite

Pechočiaková Svitačová, E., & Pechočiak, T. (2020). Eco-literacy – one of the preconditions of developing new trends in economic thinking in sign of sustainability. Envigogika, 15(1). https://doi.org/10.14712/18023061.606

Issue

Section

Reviewed Papers