The use of conceptual maps followed by an interview as a research tool in finding student misconceptions

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14712/18023061.591

Keywords:

children's conception; conceptual map; environmental education; ecological phenomena; misconception; interviews with pupils

Abstract

The article illustrates creation and reflection of conceptual maps (= CM) in the research published in this issue of Envigogika (“Children’s conception of selected environmental concepts in pupils of the primary and lower-secondary school”). Here, conceptual maps and a follow-up interviews were used to analyze the understanding of the importance of selected phenomena. Every pupil should first understand what a conceptual map is, and could try to create it. For the purpose of the research, he then elaborated his own conceptual map, always around the selected central phenomenon (in total there were 8). In the following interview with the researcher, this pupil explained his CM's thought operations, or continued to analyze them using guiding questions. The related article is more relevant to understand the method used; here we present an example of creating conceptual maps and the course of an interview with one of the pupils and generalizing all the interviews.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Gavora, P. (1996). Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido.
Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Přeložil Jůva, V., Hla-vatá, V. Brno: Paido.
Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál.
Holcombe, M. & Shonka, A. (1993). Conceptual mapping: A tool for self-reflection. Clearing House, 67(2), 83-84. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=9402087869&scope=site
Irvine, L. (1995). Can concept mapping be used to promote meaningful learning in nursing education? Journal of Advanced Nursing, 21, 1175–1179. Dostupné z: http://www.academia.edu/29097786/Can_concept_mapping_be_used_to_promote_meaningful_learning_in_nurse_education
Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Press.
Nuutinen, J. A. & Sutinen, E. (2003). Visualisation of the learning process using concept mapping. Proceedings 3rd IEEE international conference on advanced technologies, Athens, Greece. doi: 10.1109/ICALT.2003.1215117.
Pavlátová, V. (2019). Dětská pojetí vybraných environmentálních fenoménů u žáků 1. a 2. stupně základní školy. Ústí nad Labem, disertační práce (Ph.D.). UJEP, Pe-dagogická fakulta.
Prokša, M. (2007). Pojmové mapy ako výskumný a diagnostický prostriedok v che-mickom vzdelávaní. Dostupné z: http://pdf.truni.sk/zborniky/itpv-2007/Proksa.pdf
Schubertová, R. & Bednárová, M. (2018). Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. Scientia In Educatione, 9(1), 104-121. Dostupné z: http://www.scied.cz/index.php/scied/issue/viewIssue/111/12
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce.

Published

08. 06. 2019

How to Cite

Pavlátová, V. (2019). The use of conceptual maps followed by an interview as a research tool in finding student misconceptions. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.591

Issue

Section

Inspirations