Sociální podnikání a udržitelný rozvoj ve věku zrychlování

Obsah hlavního článku

Geoff Scott

Abstrakt

Ze zkušenosti australského Úřadu pro vzdělávání a výuku vedoucích pracovníků, která během posledních tří let pracovala s 3700 vysokoškolskými učiteli z celého světa (viz FLIPCurric), vyplývá, že je důležitější se dohodnout na celkové podobě programu vysokoškolského vzdělávání než pouze na tom, co má být vyučováno nebo hodnoceno. Tak se potom můžeme lépe zaměřit na výsledky, které konkrétně očekáváme: tj. na klíčové schopnosti a kompetence, kterými bychom měli absolventy vybavit, aby se dokázali podílet na formování společnosti ve „věku zrychlení“ (Friedman, 2016). Což zase vede k poznatku, že potřebujeme vychovat absolventy, kteří jsou nejen připraveni na dnešní práci, ale také na nejistou budoucnost, a v tomto ohledu také zdůrazňujeme význam sociálního podnikání i v rámci vysokoškolského kurikula.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Podrobnosti článku

Jak citovat
Scott, G. (2019). Sociální podnikání a udržitelný rozvoj ve věku zrychlování. Envigogika, 14(1). https://doi.org/10.14712/18023061.587
Sekce
Inspirace

Reference

Blessinger, P, Sengupta, E and Makhanya, M (2018): ‘Higher education’s key role in sustainable development’, University World News, Issue 519, 8 September 2018.

Blundell, Sally (2017): Rise of Social Enterprise in NZ: Case studies, New Zealand Listener, At: https://www.noted.co.nz/money/business/the-rise-of-the-social-enterprise/

British Council (2017): Social entrepreneurship in education: empowering the next generation, British Council, At:https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/british_council_social_entrepreneurship_in_education_web_final.pdf

British Council (2017): New Zealand Minister hugely supportive of social enterprise, British Council, Manchester M1 6BB. At: https://www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/news-events/new-zealand-minister-hugely-supportive-social-enterprise

Cole, Hannah (2018 Maybe we need to take a step back and adjust the way we consume. Fashion Journal, At: https://fashionjournal.com.au/fashion/is-circular-fashion-the-real-deal/

Findlay, L (2016): Students are choosing social enterprise – businesses with a heart, Universities UK at: https://www.universitiesuk.ac.uk/blog/Pages/students-are-choosing-social-enterprise-business-with-a-heart.aspx

Friedman, T. L. (2016). Thank you for being late: An optimist’s guide to thriving in the age of accelerations. New York, NY: Farrar, Straus & Giroux.

Fullan, M & Scott, G (2009): Turnaround leadership for higher education, Jossey Bass, San Francisco.

Heckman, J et al 2014: The myth of achievement tests: The GED and the role of character in American Life, University of Chicago Press, Chicago

Higgs, J, Crisp, G & Letts, W (forthcoming): Education for employability: learning for future possibilities, Brill, John Bennett, Boston.

Massey University: NZ Social Innovation & Entrepreneurship Research Centre, At: http://sierc.massey.ac.nz/

Martin, R & Osberg, S (2007): ‘Social Entrepreneurship: The Case for Definition’, Stanford Social Innovation Review At: https://ssir.org/articles/entry/social_entrepreneurship_the_case_for_definition

McInerney, Anne-Maree (2016): ‘Ethical investment, social enterprise and The Blue Economy’, In Business and Environment, Ethical Investing and Social Enterprise, November 25, 2016

Mills, Rebecca and Siegfried, Alina (2015), Mission driven entrepreneurship: new frontiers of impact entrepreneurship, Edmund Hillary Fellowship, At: https://stories.ehf.org/the-new-frontiers-of-impact-entrepreneurship-cc6cbce64f0c

New Zealand Herald (2012): Social Entrepreneurship in New Zealand: Solution to Old problems, At: https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=10848768

New Zealand Story Group, (2017): The Rise of Social Enterprise in New Zealand, nzte.govt.nz At: https://www.nzstory.govt.nz/blog/the-rise-of-social-enterprise-in-new-zealand/

Nordic Council of Ministers (2015): Social entrepreneurship and innovation: initiatives to promote social entrepreneurship and innovation in the Nordic countries, NCM, Copenhagen.

Schwab Foundation (2018): What is social entrepeneurship? Schwab Foundation in partnership with the World Economic Forum. At: https://www.schwabfound.org/what-is-social-entrepreneurship

Scott, G, Tilbury, D, Sharp, L & Deane, E (2012): Turnaround leadership for sustainability in higher education, Office for Learning & Teaching, Australian Government, Sydney. At: http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0018/411075/TLSHE_Final_Exec_Summary_HA_12_Nov_12_pdf_version.pdf

Scott, G (2016): Making it Happen, in Scott, G (P2016): FLIPCurric, Australian Government, Canberra, At: http://flipcurric.edu.au/make-it-happen

Scott, G (2016): Transforming graduate capabilities and achievement standards for a sustainable future, Key insights from an Australian National Senior Teaching Fellowship. Office for Learning & Teaching, Australian Government Canberra. At: http://flipcurric.edu.au/sites/flipcurric/media/107.pdf

Scott, G (forthcoming): ‘Preparing work ready plus graduates for an uncertain future’ In Higgs, J, Crisp, G and Letts, W (2019): ‘Education for Employability: learning for future possibilities’, Brill, Leiden, Boston & Singapore.

Siegle, L (2017): Fashion must fight the scourge of dumped clothing clogging landfills, The Guardian, 30 July 2017. At: https://www.theguardian.com/fashion/2017/jul/29/fashion-must-fight-scourge-dumped-clothing-landfill

Social Enterprise Word Forum (2017): 2017 Final Report, SEWF, Christchurch, New Zealand. At: https://www.sewf2017.org/images/docs/SEWF-2017-Final-Report.pdf

Social Enterprise Auckland (N.D.): Little Island Press. At: https://socialenterpriseauckland.org.nz/article/little-island-press/

Stratan, D (2017): ‘Success factors of sustainable social enterprises through a circular economy perspective’, Visegard Journal of Bioeconomy and sustainable development, 1, 2017

The Spin Off (2017): A guide to the top social enterprises in New Zealand right now, At: https://thespinoff.co.nz/business/05-10-2017/a-guide-to-the-top-social-enterprises-in-nz-right-now/

United Nations University (2018): The Blue Economy Innovations, Gunther Pauli & UNU at: https://www.theblueeconomy.org/cases-1-to-100.html

Yunus, Mohammed (n.d.) The social business model. At: https://www.youtube.com/watch?v=0C3XQ3BTd4o