Environmentální výchova hrou - výsledky dopravní kampaně pro děti „Oblékáme hada Edu“

Obsah hlavního článku

Danuše Strnadová
Hana Brůhová Foltýnová
Radomíra Jordová

Abstrakt

Článek představuje a shrnuje výsledky environmentálně dopravní kampaně v České republice s názvem „Oblékáme hada Edu“. Jedná se o českou verzi evropské hry Traffic Snake Game, do které se ČR zapojila v roce 2014. Tato hra je cílená na děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol, které se hravou formou učí uvažovat o zdravotních a environmentálních dopadech volby jednotlivých druhů dopravních prostředků a jsou podporovány co nejvíce využívat k cestám do školy udržitelné dopravní módy – chůzi, jízdu na kole či koloběžce, veřejnou dopravu a případně společnou jízdu dětí z více rodin automobilem.  

V ČR se do této environmentálně-dopravní kampaně zapojilo od roku 2014 zatím 49 škol, z toho 12 opakovaně. Článek diskutuje hlavní faktory úspěchu a dopady této kampaně na způsoby cestování do školy jak během samotné kampaně, tak i tři týdny po kampani, a srovnává faktory ovlivňující dopady kampaně, jako jsou pravidelné opakování hry a vliv období, kdy se tato hra hraje (jarní versus podzimní termín). Článek končí diskusí a doporučeními pro další pokračování kampaně i v dalších letech.   

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Strnadová, D., Brůhová Foltýnová, H., & Jordová, R. (2017). Environmentální výchova hrou - výsledky dopravní kampaně pro děti „Oblékáme hada Edu“. Envigogika, 12(1). https://doi.org/10.14712/18023061.540
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Danuše Strnadová

Mgr. Danuše Strnadová, výzkumná pracovnice v oblasti dopravního vzdělávání, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno.

Hana Brůhová Foltýnová

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, PhD., výzkumná pracovnice v oblasti dopravní a environmentální ekonomie, Kolínský technologický institut, z.s., Okružní 703, Kolín.

Radomíra Jordová

Mgr. Radomíra Jordová, výzkumná pracovnice v oblasti dopravního plánování, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, Brno.

Reference

Carver, A., Timperio, A.F., Hesketh, K.D., Ridgers, N.D., Salmon, J.L., & Crawford, D.A. (2011). How is active transport associated with children's and adolescents' physical activity over time? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2011, 8, 126. DOI: 10.1186/1479-5868-8-126

McDonald, N.C. (2005). Children’s Travel: Patterns and Influences. UC Berkeley: University of California Transportation Center. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/51c9m01c

MŠMT (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a těchovýchovy ČR. Dostupné na http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf

Percer, J. (2009). Child Pedestrian Safety Education: Applying Learning and Developmental Theories to Develop Safe Street-Crossing Behaviors. U.S. Department of Transportation. Dostupné na https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/811190.pdf

Pooley, C.G., Turnbull, J., & Adams, M. (2005). The journey to school in Britain since the 1940s: continuity and change. Area, 37, 43–53. doi:10.1111/j.1475-4762.2005.00605.x

Raitakari, O., Porkka, K., Viikari, J., Ronnemaa, T., & Akerblom, H. (1994). Clustering of risk factors for coronary heart disease in children and adolescents. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Acta Pædiatrica, 83, 935–940. DOI:10.1111/j.1651-2227.1994.tb13176.x

Schwebel, D.C., Davis, A.L., & O´Neal, E.E. (2012). Child Pedestrian Injury: A Review of Behavioral Risks and Preventive Strategies. American Journal of Lifestyle Medicine, 6(4), 292–302. DOI:10.1177/0885066611404876

Shaw, B., Watson, B., Frauendienst, B., Redecker, A., Jones, T., & Hillman, M. (2013). Children’s independent mobility: a comparative study in England and Germany (1971-2010). London: Policy Studies Institute. Dostupné na http://www.reesjeffreys.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/CIM-Final-report1.pdf

Verhetsel, A., & Witlox, F. (2006). Children and Housing: ‘Only the Best is Good Enough’. Childhood, 13(2), 205–224. DOI:10.1177/0907568206062929

Zwerts, E., Allaert, G., Janssens, D., Wets, G., & Witlox, F. (2010). How children view their travel behaviour: a case study from Flanders (Belgium). Journal of Transport Geography, 18, 702–710. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.10.002

Zeedyk, M. S., & Wallace, L. (2003). Tackling children´s road safety through edutainment: an evaluation of effectiveness. Health Education Research: Theory & Practice, 18(4), 493–505. DOI: 10.1093/her/cyf033

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)