České dětské letní tábory: nejen hraní her v přírodě

Obsah hlavního článku

Michal Frainšic
Ivana Turčová
Andrew John Martin

Abstrakt

Letní tábory pro děti a mladé lidi probíhají v různých zemích světa. Tyto tábory se liší délkou a také svým zaměřením a cílem. České letní tábory mají dlouhou tradici, která sahá na počátek 20. století. Neuman, Turčová a Martin (2007) popsali historický a kulturní vývoj fenoménu dětských letních táborů v České republice. Tento článek mapuje podmínky táborů, zaměřuje se na přípravu a organizaci programu táborů a roli vedoucích v holistickém programu, který zařazuje turistiku, hry a aktivity v přírodě. Dále prezentuje výsledky dotazníkového šetření od 69 vedoucích táborů ze čtyř neziskových organizací pořádajících letní tábory v České republice: ATOM, Junák, Pionýr a Liga lesní moudrosti. Výsledky potvrzují důležitost kvalifikovaných, zkušených a vnitřně motivovaných vedoucích, kteří pracují dobrovolně pro neziskové organizace a připravují celý rok jeden dvou- až třítýdenní tábor v jednoduchých podmínkách. Holistický program je pro skupinu dětí a mladých lidí vyvrcholením jejich pravidelných setkávání a aktivit v průběhu roku. Výsledky naznačují, že tyto české letní tábory jsou pro děti a mládež příležitostí pohybovat se a pobývat v přírodě, ale i a vytvořit si kladný vztah k přírodě. České tábory jsou kulturně odlišné a jedinečné a mohou být inspirací pro tvorbu programů v přírodě i v jiných zemích světa.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Frainšic, M., Turčová, I., & Martin, A. J. (2016). České dětské letní tábory: nejen hraní her v přírodě. Envigogika, 11(2). https://doi.org/10.14712/18023061.518
Sekce
Recenzované články
Biografie autora

Michal Frainšic

Charles University, Faculty of Sports, Department of Sports in Nature

Ivana Turčová

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportů, Katedra sportů v přírodě

Andrew John Martin

Massey University, School of Sport & Exercise, Palmerston North, New Zealand

Reference

Allen-Craig, S., & Miller, J. (2007) Can outdoor educators make a difference? The effect of outdoor educators on achieving program outcomes. ACHPER Australia Healthy Lifestyles Journal, 54(2), 5-12.

ATOM 2002–2014 (2015) Asociace TOM. Retrieved from http://www.a-tom.cz/asociace-tom/co-je-asociace-tom/

Baldwin, C., Caldwell, L., & Witt, P. (2005) Deliberate programming with logic models: From theory to outcomes. In L. Caldwell & P. Witt, (Eds.). Youth development and recreation services (pp. 219-239). State College, PA: Venture.

Bartůněk, D., & Martin, A. J. (2007). Games in nature for young children. Prague: International Young Nature Friends IYNF.

Bialeschki, M. D., Younger, T., Henderson, K. A., Ewing, D., & Cassey, M. (2002) Happy but sad. Camping Magazine, 75(1), 38-41.

Bialeschki, M. D., Henderson, K. A., & James, P. A. (2007). Camp experiences and developmental outcomes for youth. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 16(4), 769-790.

Burns, R. B. (2000). Introduction to Research Methods. 4th ed. London: Sage.

Chour, J. (2000). Receptář her: náměty a návody pro vedoucí dětí a mládeže. Praha: Portál.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in Education. 5th ed. London and New York: Routledge/Falmer.

Comenius, J. E. (1632/1907). The great didactic of John Amos Comenius/translated into English and edited with biographical, historical and critical introductions by M.W. Keatinge (2nd ed.). London: Black.

Henderson, K. A., Powell, G. M., & Scanlin, M. M. (2005). Observing Outcomes in Youth Development: An Analysis of Mixed Methods. Journal of Park and Recreation Administration, 23(4), 58-77.

Hickerson, B. D., & Henderson, K. A. (2014). Opportunities for Promoting Youth Physical Activity: An Examination of Youth Summer Camps. Journal of Physical Activity and Health, 11, 199-205.

Higgins, P., & Nicol, R. (2002). Learning as Adventure: Theory for Practice. The Summer Activities for 16 Year-Old Scheme. Edinburgh: DfES and Connexions Service.

Hussey, J., & Hussey, R. (1997). Business research. London: MacMillan Press.

Jirásek, I., Martin, A. J., & Turčová, I. (2009). A symbol of games and play: Jaroslav Foglar’s influence on Czech education in nature. Horizons, 2009, 45, 28-32.

Junák © 2011. (2015) Junák - svaz skautů a skautek ČR. Retrieved May 1, 2015 from: http://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu/

Kubát, V., & Porsch, J. (2007) Liga lesní moudrosti. Gymnasion, 8(2), 81-84.

Liga lesní moudrosti © 2013. (2015) Liga lesní moudrosti. Retrieved May 1, 2015 from http://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/o-nas /

Lokšová, I., & Lokša, J. (1999). Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole: teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení. Praha: Portál.

Martin, A. J. (2011). The dramaturgy approach to education in nature. Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 11(1), 67–82.

Martin, A. J. (2001). Dramaturgy: An holistic approach to outdoor education. Australian Journal of Outdoor Education, 5(2), 34-41.

Martin, A. J., Dench, S. & Paku, L. (2016). An exploration of Outward Bound New Zealand’s organizational culture: 1962-2012. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. doi: 10.1080/14729679.2015.1122540 ISSN: 1472-9679

Martin, A. J., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning. Aldershot, UK: Gower.

Martin, A. J., Turčová, I., & Neuman, J. (2016). Turistika activities and games, dramaturgy and the Czech outdoor experience. In B. Humberstone, H. Prince. & K. Henderson, International Handbook of Outdoor Studies (pp. 197-306). London: Routledge.

Martin, B., Cashel, C., Wagstaff, M. & Breuning, M. (2006). Outdoor leadership: Theory and practice. Champaign, IL: Human Kinetics.

Pionýr © 2012. (2015) Pionýr – kdo jsme. Retrieved May 1, 2015 from: http://pionyr.cz/o-pionyru/

Neill, J. (2008). Enhancing life effectiveness: The impact of outdoor education programs. Unpublished PhD thesis. University of Western Sydney. Available from: http://wilderdom.com/phd

Neuman, J. (2004). Education and learning through outdoor activities. Prague: DUHA.

Neuman, J., Turčová, I., & Martin, A. (2007). Being in nature, summer camp but not as we know it. Horizons, 40, 20-35.

Nováček, M. (2009). Asociace turistických oddílů mládeže ČR. Gymnasion, 11(1), 97-101.

Šantora, R. (2008). Sto prvý rok skautingu. Gymnasion, 9(1), 81-85.

Svojsík, A. B. (1912). Základy Junáctví [The foundations of scouting]. Praha: Junák.

Thomas, J. R., & Nelson, J. K. (1996). Research Methods in Physical Activity. Champaign: Kinetics.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)