Global Climate Change: Possibilities of Didactic Adapting on Secondary Education Level

Main Article Content

Barbora Duží

Abstract

The work deals with "global climate change" and methods how to work it up in the process of education. This topic is suitable for using in cross-disciplinary theme Environmental education. The aim of the work is to show its interdisciplinary character and diffusing through various educational themes.The first part of the paper describes the key terms and introduces the concept of social amplification. Then the paper analyzes various resources and its usefulness for education with using concept of social amplification for alarmistic - skeptical scale of interpretation information about global climate change. Another part creates work version of quick analysis of information sources for using in education. Work ends up with recommendation for practical using in education. Moreover, appendix includes didactic analysis of textbook "Environmental Education" and draft of educational unions concerning to topic global climate change "Planet Earth: Introduction".

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Duží, B. (2012). Global Climate Change: Possibilities of Didactic Adapting on Secondary Education Level. Envigogika, 7(1). https://doi.org/10.14712/18023061.68
Section
Reviewed Papers
Author Biography

Barbora Duží

Centrum pro studium dopadu globální změny klimatu Oddělení Adaptačních strategií Bělidla 986/4a, 603 00 Brno Česká republika

References

BEHRLINGER,W. Kulturní dějiny klimatu: od doby ledové po globální oteplování. Praha: Paseka, 2010. ISBN 978-80-7432-022-4

BELL, M. Invitation to Environmental Sociology. Los Angeles: SAGE, 2012. ISBN-13: 978-1412956550

HARPER, Ch. L. Environment and Society: Human Perspectives on Environmental Issues. Chapter 3: Climate Change, Science, and Risk. 61-90 p. New Yersey: Prentice Hall, 2011. ISBN-13: 978-0205820535

GORE, Al. Nepříjemná pravda: Naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-868-8

KOPP, J. ; BERÁNKOVÁ, L. Testování úrovně znalostí o změnách klimatu. Informace ČGS, 31, 2012, č. 1, s. 18 - 29.

KRAJHANZL, Jan a kol. Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí. Praha: Zelený kruh, 2010. ISBN 978-80-8741-700-3

KUTÍLEK, Miroslav. Racionálně o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-183-3

LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení. Brno: Veronica, Hnutí Duha, 1994. ISBN 80-238-4210-2

LOMBORG, Björn. Zchlaďte hlavy. Skeptický ekolog o globálním oteplování. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-188-8

MAŇÁK, J., KLAPKO, D. (eds.). Učebnice pod lupou. Brno: PAIDO, 2006.

MAREK, V. M. a kol. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1876-2

MATĚJČEK, Tomáš. Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007. ISBN 978-80-86034-72-0

NICHOLSON-COLE, S. A. Representing climate change futures: a critique on the use of images for visual communication . Computers, Environment and Urban Systems, 25, 2005, s. 255-277.

OBST, Otto. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2006. ISBN 80-244-1306-4

SHEPARDSON, D. a kol. Seventh Grade Students´ Mental Models of the Greenhouse Effect. Environmental Education Research, 17, 2012, č. 1, s. 1 - 17.

REID, Walter W. a kol. Ekosystémy a lidský blahobyt. Syntéza. Praha: Centrum UK pro životní prostředí, 2005. ISBN 80-239-6300-7

VOŽENÍLEK, Vít a kol. Klimatická změna v e-learningové výuce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2696-9

WEBER, E.U. What shapes perception of climate change? Wires Climate Change, Vol. 1, 2010. s. 332-342.

BOHOUŠ a Dáša: klima v tísni. Praha: Člověk v tísni, 2009. ISBN 978-80-86961-60-6 [Online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_74.pdf

ČESKÝ překlad dokumentů IPCC (2007) [Online] [cit. 2011-6-8] Dostupné z http://www.mzp.cz/cz/vedecke_poznatky

DLOUHÁ, J. Kompetence v environmentálním vzdělávání. Envigogika, 2009/IV/1. Dostupné z www < http://www.envigogika.cuni.cz/> ISSN: 1802-306

GLOBÁLNÍ změna v kostce . Brno: Centrum výzkumu globální změny, 2010. [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.czechglobe.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=26&lang=cs

METELKA, L., TOLASZ, R. Klimatické změny: fakta bez mýtů. Praha: Centrum UK pro otázky životního prostředí, 2009. ISBN 978-80-87076-13-2 [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/knihovna/publikace/klimaticke-zmeny-web.pdf

METODICKÝ pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Praha: MŠMT, 2008 [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicky-pokyn-msmt-k-zajisteni-environmentalniho

UKÁZKY pracovních listů sdružení Tereza. [online] [cit. 2011-6-8]. Dostupné z http://lesveskole.terezanet.cz/pracovni-listy.html

VÝSTAVA Prima klima. [online] Brno: Veronica, 2007. [cit. 2011-6-8] Dostupné z http://www.veronica.cz/?id=247