Prostoupení kulturní krajiny a lesa v kontextu kulturní ekologie

Obsah hlavního článku

Beáta Tisucká

Abstrakt

Kulturní krajina a její aspekty jsou dnes frekventovaná témata kulturní a krajinné ekologie. Svět významů kulturní krajiny k sobě logicky přitahuje i svůj protipól v podobě divočiny a přírody pro své doplnění a vymezení. Pojmy divočina a příroda je třeba také definovat pro porozumění jejich významu pro regeneraci a očišťování lidské kultury a jejich hypertrofovaných prvků. Les coby zástupce přírody a textu nesrozumitelného zvenku, naopak pouze prožíváním zevnitř, podněcuje pocity smyslu lidské existence, nezávisející tolik na kultuře a jejích vrcholech, pádech a degeneracích. Poněkud opomíjená je i estetická hodnota lesa. Tu do důmyslných detailů rozpracoval Heinrich von Salisch ve své estetice lesa, tzv. Forstästhetik, vycházející z filosofie a estetických nauk, a otevřel tak nové pohledy na lesnictví a krajinnou ekologii.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Metriky

Metriky se nahrávají ...

Podrobnosti článku

Jak citovat
Tisucká, B. (2014). Prostoupení kulturní krajiny a lesa v kontextu kulturní ekologie. Envigogika, 9(1). https://doi.org/10.14712/18023061.428
Sekce
Inspirace
Biografie autora

Beáta Tisucká

absolventka Kulturologie na FFUK, zabývá se kulturní a sociální ekologií

Reference

Hájek, Pavel (ed.) 2002. Krajina zevnitř. Praha : Malá Skála. ISBN 80-902777-8-0

Hodrová, Daniela. 2006. Citlivé město. Praha : Akropolis. ISBN 80-86903-31-1

Koutecký, Bohuslav. 2001. Les v krajině a ochrana přírody. In DEJMAL, Ivan (ed.). Tvář naší země – krajina domova: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. -23. 2. 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích. s. 30-34. Lomnice nad Popelkou : Studio JB

Kratochvíl, Zdeněk. 1994. Filosofie živé přírody. Praha : Hermann a synové

Sádlo, Jiří. Krajina jako interpretovaný text: Věčná hra na přetlačovanou. In: Časopis Vesmír [online]. 1. vyd. 1998 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanky/clanek/id/1289

Soukup, Václav. 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha : Portál. ISBN 80-7178-929-1

Stibral, Karel: Lesní estetika Heinricha von Salische a její čeští následovníci. In KLVAČ, Pavel (ed.) 2009. Člověk, krajina, krajinný ráz. s. 35-45 . Brno : Masarykova univerzita. ISBN 97880-210-5090-7