1.
Huba M. Masmédiá na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia. Envigogika [Internet]. 11. říjen 2021 [citován 9. srpen 2022];16(1). Dostupné z: https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/625