Dlouhá, Jana. „Kreativní učení Ve vzdělávání K udržitelnosti – Metody, zkušenosti, Inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností V relevantních Projektech". Envigogika 17, no. 1 (prosinec 31, 2022). Viděno březen 29, 2023. https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/655.