Gardashuk, T. „Jaderné výzvy a opomíjené Lekce Z Černobylu". Envigogika, roč. 19, č. 1, duben 2024, doi:10.14712/18023061.671.