Janáková, M. „Učení přírodou a pozorováním - Metodická Podpora vzdělávacích a výchovných Programů Pro MŠ a ZŠ založených Na Principech Permakultury". Envigogika, roč. 18, č. 1, březen 2023, doi:10.14712/18023061.660.