Brůhová Foltýnová, H., R. Baldlauf, U. Becker, R. Gerike, F. Heidegger, R. Jordová, D. Kaszubowski, K. Rybová, a L. Vavrová. „Odraz změny Paradigmatu udržitelné městské Mobility Ve výuce Na třech evropských univerzitách". Envigogika, roč. 19, č. 1, červen 2024, doi:10.14712/18023061.658.