Ryplová, R., a J. Reháková. „Přínos Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) Pro environmentální výchovu: Případová Studie Implementace BOV Do výuky Na ZŠ". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.65.