Andreska, J., a A. Hartlová. „Přítomnost Losí Populace Ve Volné přírodě Z Pohledu dospívajících žáků". Envigogika, roč. 17, č. 1, listopad 2022, doi:10.14712/18023061.637.