Sokolíková, E., a J. Andreska. „Současná Podoba environmentální výchovy a Její potenciál V ovlivňování environmentálního uvědomění žáků". Envigogika, roč. 16, č. 2, prosinec 2021, doi:10.14712/18023061.632.