Dlouhá, M. „Autorita Ve virtuálním vzdělávání". Envigogika, roč. 6, č. 2, září 2011, doi:10.14712/18023061.60.