Dlouhá, J., a J. Holec. „Co Je škola? (a Jaký Smysl Má Dnes Tato otázka)". Envigogika, roč. 13, č. 2, prosinec 2018, doi:10.14712/18023061.583.