Chmelová, Štěpánka, R. Ryplová, Z. Vácha, O. Vaněčková, a M. Procházka. „Školní Zahrady středních škol a Jejich potenciál Pro environmentální výchovu". Envigogika, roč. 14, č. 1, červen 2019, doi:10.14712/18023061.580.