Huba, M. „Český príspevok K Ochrane prírody, Krajiny a Pamiatok Na Slovensku V R. 1918–2018". Envigogika, roč. 13, č. 2, říjen 2018, doi:10.14712/18023061.577.