Svobodová, S. „Vliv vybraných proměnných Na environmentální Gramotnost žáků 2. Stupně základní školy". Envigogika, roč. 12, č. 1, květen 2017, doi:10.14712/18023061.539.