Janáková, M. „Permakultura a Teorie environmentální výchovy (EV): Mapující přehledová Studie". Envigogika, roč. 11, č. 2, listopad 2016, doi:10.14712/18023061.529.