Svobodová, Z. „O Pasivitě člověka Ke světu". Envigogika, roč. 11, č. 1, červen 2016, doi:10.14712/18023061.517.