Svobodová, S., a R. Kroufek. „Environmentální Gramotnost žáků 2. Stupně V Žatci – výzkumná Sonda". Envigogika, roč. 11, č. 2, listopad 2016, doi:10.14712/18023061.514.