Dlouhá, J. „Úvodník 2015/X/4". Envigogika, roč. 10, č. 4, prosinec 2015, doi:10.14712/18023061.508.