Kára, J. „Vzpomínka Na Josefa Vavrouška při příležitosti předání Jeho Ceny Za Rok 2013". Envigogika, roč. 9, č. 2, říjen 2014, doi:10.14712/18023061.457.