Dlouhá, J. „Higher Education in the World 5". Envigogika, roč. 9, č. 1, květen 2014, doi:10.14712/18023061.444.