Dlouhá, J. „Odešel Od nás Martin Braniš…". Envigogika, roč. 8, č. 3, říjen 2013, doi:10.14712/18023061.399.