Dlouhá, J. „Obecné vzdělávací Kvality a Pojem Kompetence". Envigogika, roč. 4, č. 1, květen 2009, doi:10.14712/18023061.35.