Petrová, M. „Názory účastníků Konference „Naše společná přítomnost“". Envigogika, roč. 7, č. 1, květen 2012, doi:10.14712/18023061.311.