Dlouhá, J. „Futurologie Globalismu: V čem Je naše naděje?". Envigogika, roč. 6, č. 1, květen 2011, doi:10.14712/18023061.307.