Dlouhá, J. „Úvodník 2013/VIII/1". Envigogika, roč. 8, č. 1, květen 2013, doi:10.14712/18023061.227.