Dlouhá, J. „Úvodník 2011/VI/1". Envigogika, roč. 6, č. 1, květen 2011, doi:10.14712/18023061.221.