Dlouhá, J. „Úvodník 2010/V/3". Envigogika, roč. 5, č. 3, prosinec 2010, doi:10.14712/18023061.220.