Dlouhá, J. „Úvodník 2010/V/2". Envigogika, roč. 5, č. 2, září 2010, doi:10.14712/18023061.219.