Dlouhá, J. „Úvodník 2009/IV/3". Envigogika, roč. 4, č. 3, prosinec 2009, doi:10.14712/18023061.217.