Dlouhá, J. „Úvodník 2009/IV/2". Envigogika, roč. 4, č. 2, září 2009, doi:10.14712/18023061.216.