Dlouhá, J. „Úvodník 2008/III/1". Envigogika, roč. 3, č. 1, květen 2008, doi:10.14712/18023061.213.