[1]
Štěpánka Chmelová, „Miskoncepce z pedologie u studentů učitelství přírodních věd ", Envigogika, roč. 19, č. 1, led. 2024.