[1]
R. Ryplová a J. Reháková, „Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.