[1]
M. Janáková, „ Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education)", Envigogika, roč. 18, č. 1, bře. 2023.