[1]
E. Petiška, J. Dlouhá, M. Pospíšilová, J. Dlouhý, a L. Korhoňová, „Metodika zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů pro vysokoškolské vzdělávání", Envigogika, roč. 16, č. 2, pro. 2021.