[1]
J. Dlouhá a J. Holec, „Co je škola? (a jaký smysl má dnes tato otázka)", Envigogika, roč. 13, č. 2, pro. 2018.