[1]
Štěpánka Chmelová, R. Ryplová, Z. Vácha, O. Vaněčková, a M. Procházka, „Školní zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výchovu", Envigogika, roč. 14, č. 1, čer. 2019.